เรียกเพื่อนมาเติมให้ครบ 8 สี แล้วไป ช็อปเคสสวยๆ กัน 🙂